+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Корпоративне право

Юридична фірма «Глобус» здійснює комплексний правовий супровід корпоративних відносин. Завдяки поєднанню багаторічного досвіду реалізації різноманітних проектів та креативного підходу, наша команда здатна вирішити найскладніші корпоративні питання.

Основні послуги:

- надання консультацій з вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні та за її межами;

- розробка проектів установчих документів, положень про органи управління господарських товариств, проектів рішень органів управління, а також правовий аналіз існуючих положень і документів;

- реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів, представництв іноземних компаній;

- правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб, провадження спільної діяльності суб’єктів господарювання;

- підготовка скликання і проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та інших органів управління товариства, підготовка протоколів загальних зборів акціонерів (учасників), представництво інтересів акціонерів (учасників) на загальних зборах;

- розробка схем і механізмів оптимального корпоративного управління;

- юридичний аналіз угод купівлі-продажу корпоративних прав;

- правовий супровід реорганізації і ліквідації господарських товариств;

- надання консультацій і представництво інтересів клієнтів під час вирішення корпоративних спорів, у тому числі – представництво в судах;

- представництво у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.