+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Зовнішньоекономічна діяльність та іноземні інвестиції

Практичний досвід фахівців юридичної фірми «Глобус» у сфері зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій дозволяє здійснювати професійний правовий супровід операції експорту, імпорту, інвестиційної діяльності та інших господарських операцій із іноземним елементом.

Основні послуги:

- підготовка і аналіз зовнішньоекономічних договорів, оцінка можливих правових ризиків, представництво інтересів клієнта під час переговорів;

- консультування з питань митного оформлення товарів і митного контролю;

- правовий супровід валютних операцій;

- консультування з питань прав і обов’язків резидентів і нерезидентів щодо володіння, користування і розпоряджання валютою, придбання рухомого і нерухомого майна, відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання і валютний контроль тощо;

- представництво при проведенні антидемпінгових розслідувань і процедур;

- представництво при розгляді зовнішньоекономічних спорів;

- правовий супровід інвестиційних проектів.