+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Ісаков М. Г. Удосконалення національного законодавства відносно розуміння правового статусу органів ліцензування / М. Г. Ісаков // Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (м. Львів, 15-16 листоп. 2013 р.). - Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. - Ч. II. - С. 35-37.

2013