+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Ісакова В.М. Contractual choice and good faith under the CISG // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В.С. Семенова, Харків, 18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. – С. 10-16.

2016