+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Ісакова В.М. The European Court of Justice and its inconsistent approach to the doctrine of direct affect. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. стат. за матер. I Харківських міжнародно-правових читань присвяч. пам’яті професорів М.В. Яновського і В.С. Семенова (27 листопада 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 256-261.

2015