+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Климосюк А. С. Про життя та здоров’я людей як об’єкти національної безпеки України та їх охорону ст.113 КК України. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 531-533.

2017