+38 (057) 731-60-92 | +38 (057) 719-18-61

Ісакова В.М. Russia cyber attacks in Ukraine: the United Kingdom perspective [Текст] / V. Isakоva // Воркшоп: Інформаційна безпека як частина національної безпеки у східній Європі (19-20 лютого 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 51-61.

2016